Menu

48 Phạm Viết Chánh,Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000   

+84.777.143.900